Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Database Developer (SQL ETL) - upto 30M

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • International Travel Opportunity
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

NHIỆM VỤ:

 • Thiết kế và phát triển database (tables, stored procedures, views etc..) để hỗ trợ ETL và tích hợp dữ liệu.
 • Có khả năng phân tích, tạo và tối ưu hóa câu lệnh SQL và stored procedures.
 • Đánh giá và phân tích dữ liệu sau khi được load vào kho dữ liệu, cung cấp các giải pháp để tăng cường độ chính xác và hiệu suất xử lý dữ liệu.
 • Hiểu biết về kiến trúc data warehouse và phương pháp phát triển phần mềm theo mô hình Agile.
 • Phát triển các báo cáo phức tạp bằng công cụ Tableau Desktop và Tableau Server.
 • Hỗ trợ các phòng ban trong việc vận hành báo cáo.
 • Thực hiện quản trị và cấu hình Tableau Server.
 • Phát triển các báo cáo Tableau phức tạp bằng cách nhúng mã Javascript.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các ngành trong lĩnh vực CNTT
 • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm lập trình
 • Thành thạo PL/SQL, Oracle, MySQL.

 • Có kinh nghiệm phát triển phần mềm sử dụng 1 trong các ngôn ngữ Java, .Net, Python, R programing là lợi thế.
 • Có kinh nhiệm sử dụng 1 trong các công cụ phân tích dữ liệu sau: Tableau, SAS, Apache Spark là lợi thế.
 • Tiếng anh khá
 • Có khả năng học hỏi và tiếp cận công nghệ mới nhanh.

Similar Jobs

Lập trình viên PHP

Salary: 12,000,000 - 17,000,000 VND
Posted 5 days ago
Lập trình viên PHP
New

Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Salary: 600 - 800 USD
Posted 12 days ago
Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Tổng đài viên

Salary: 5,000,000 - 7,000,000 VND
Posted 18 days ago
Tổng đài viên

Tester

Salary: 500 - 700 USD
Posted 19 days ago
Tester

Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Salary: 450 - 700 USD
Posted 19 days ago
Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Salary: 500 - 700 USD
Posted 19 days ago
Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Java Developer (Fresher)

Salary: 8,000,000 - 12,000,000 VND
Posted 41 days ago
Java Developer (Fresher)

Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

Salary: 10,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 257 days ago
Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

Quản trị mạng

Salary: 10,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 257 days ago
Quản trị mạng

QA Teamlead - Salary upto 25M

Salary: Negotiable
Posted 257 days ago
QA Teamlead - Salary upto 25M

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.