Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Java Developer (Fresher)

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

 Thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng.

 Tham gia nghiên cứu và triển khai các dự án phần mềm của công ty.  Sử dụng ngôn ngữ lập trình: Java, HTML, Javascript.

 Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để phát triển sản phẩm.

 Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 6 và 2 ngày thứ 7/tháng YÊU CẦU   

Job Requirement

 Fresher chấp nhận chưa có kinh nghiệm, sẽ được đào tạo.

   Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc Điện tử viễn thông các trường Đại học khối công nghệ: Đại học Bách khoa, Đại học Công nghệ, Học viện bưu chính viễn thông… 

Similar Jobs

Lập trình viên PHP

Salary: 12,000,000 - 17,000,000 VND
Yesterday
Lập trình viên PHP
New

Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Salary: 600 - 800 USD
Posted 8 days ago
Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Tester

Salary: 500 - 700 USD
Posted 14 days ago
Tester

Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Salary: 450 - 700 USD
Posted 14 days ago
Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Salary: 500 - 700 USD
Posted 14 days ago
Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

Salary: 10,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 253 days ago
Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

Quản trị mạng

Salary: 10,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 253 days ago
Quản trị mạng

QA Teamlead - Salary upto 25M

Salary: Negotiable
Posted 253 days ago
QA Teamlead - Salary upto 25M

Database Developer (SQL ETL) - upto 30M

Salary: 1,500 - 2,000 USD
Posted 258 days ago
Database Developer (SQL ETL) - upto 30M

Chuyên viên kỹ thuật

Salary: 7,000,000 - 12,000,000 VND
Posted 279 days ago
Chuyên viên kỹ thuật

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.