Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

QA Teamlead - Salary upto 25M

Job Description

 • Nghiên cứu các tiêu chuẩn ISO 9001, ISO 27001, CMMI xác định mức độ đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống quy trình công ty đang áp dụng; đề xuất xây dựng, áp dụng và cải tiến các quy trình.
 • Vận hành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 & 27001, hệ thống quy trình thử nghiệm theo tiêu chuẩn CMMI mà công ty đang áp dụng.
 •  Tư vấn, hướng dẫn cho các bộ phận có liên quan trong việc áp dụng hệ thống, tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của công ty.
 • Xây dựng kế hoạch, tổ chức đánh giá nội bộ và báo cáo với ban lãnh đạo về kết quả đánh giá; đề xuất cải tiến quy trình sau đánh giá và hướng dẫn các bộ phận thực hiện cải tiến.
 • Kiểm soát thực hiện của các dự án phần mềm theo quy trình của công ty.
 • Phối hợp với khách hàng, tổ chức thực hiện và báo cáo đánh giá chất lượng phần mềm theo hợp đồng ký kết với khách hàng.
 • Tổ chức, quản lý, đào tạo, giám sát đội ngũ cán bộ đảm bảo chất lượng của công ty.

Job Requirement

 •   Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành: Quản trị chất lượng, Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông hoặc các ngành có liên quan
 •   Ưu tiên ứng viên có KN tịa vị trí tương đương
 •   Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đảm bảo quy trình chất lượng dự án phần mềm (Software Process Quality Assuarance – SQA/PQA) theo tiêu chuẩn CMMI.
 •   Có hiểu biết về luồng hoạt động phát triển phần mềm. Các mô hình phát triển chuẩn: CMMi, Agile,...
 •   Có hiểu biết về các tool hỗ trợ phát triển dự án: Redmine, Assembla, Mantis, Jira, IBM,...
 •   Có chứng chỉ đào tạo CMMI là một lợi thế
 •   Có hiểu biết/chứng chỉ đào tạo về hệ thống ISO 9001 & 27001 là một lợi thế
 •   Kỹ năng văn phòng thành thạo (Words, Excel, Powerpoint, Visio)   
 •   Sử dụng thành thạo tiếng Anh
 •   Kĩ năng quản lý, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt

Similar Jobs

Lập trình viên PHP

Salary: 12,000,000 - 17,000,000 VND
Posted 5 days ago
Lập trình viên PHP
New

Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Salary: 600 - 800 USD
Posted 12 days ago
Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Tester

Salary: 500 - 700 USD
Posted 19 days ago
Tester

Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Salary: 450 - 700 USD
Posted 19 days ago
Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Salary: 500 - 700 USD
Posted 19 days ago
Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Java Developer (Fresher)

Salary: 8,000,000 - 12,000,000 VND
Posted 41 days ago
Java Developer (Fresher)

Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

Salary: 10,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 257 days ago
Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

Quản trị mạng

Salary: 10,000,000 - 18,000,000 VND
Posted 257 days ago
Quản trị mạng

Database Developer (SQL ETL) - upto 30M

Salary: 1,500 - 2,000 USD
Posted 262 days ago
Database Developer (SQL ETL) - upto 30M

Chuyên viên kỹ thuật

Salary: 7,000,000 - 12,000,000 VND
Posted 283 days ago
Chuyên viên kỹ thuật

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.