Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Quản trị mạng

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Employee Shuttle Service
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

1 Triển khai:

• Cài đặt, cấu hình, thay thế các thiết bị mạng Cisco.

• Cài đặt, cấu hình các phần mềm hạ tầng mạng: Proxy, LEM server, Backup server: Comm Vault, Backup Exec; Solarwind;

• Triển khai, thay thế, cài đặt các thiết bị khác như Firewall, IPS/IDS, WAF, Load Balancing,...

• Tiếp nhận yêu cầu thay đổi, sửa đổi cấu hình hệ thống mạng để phục vụ hệ thống ứng dụng

• Triển khai các dự án mở rộng mạng, thay đổi kiến trúc mạng theo yêu cầu của IT manager, yêu cầu của công ty mẹ

• Phối hợp chặt chẽ với bộ phận IT của công ty mẹ hoặc các nhà cung cấp thiết bị mạng, hạ tầng cho HVN trong việc triển khai, bảo trì, khắc phục sự cố hạ tầng

• Xây dựng tài liệu quy trình vận hành hệ thống hạ tầng mới

2 Vận hành:

• Thực hiện công việc cập nhật định kỳ hàng tháng ma trận đấu nối coreswitch tại các khu vực nhà máy, văn phòng, kho của HVN theo checksheet quản lý

• Thực hiện công việc cập nhật định kỳ hàng tháng ma trận đấu nối distribution switch tại các tủ mạng trung tâm trong khu vực nhà máy, văn phòng, kho của HVN theo checksheet quản lý

• Thực hiện các công việc kiểm tra sơ đồ đấu nối các node LAN của maker định kỳ hàng quý qua báo cáo của nhà cung ứng theo checksheet

• Thực hiện công việc định kỳ hàng năm diễn tập giả lập sự cố mạng cho các thiết bị Firewall, Router, Coreswitch,…

• Quản lý tài nguyên IP, đưa ra các phương án mở rộng và Phương án thu hồi tài nguyên.

• Thực hiện công việc định kỳ hàng năm rà soát việc chuẩn hóa tên các thiết bị mạng

• Kiểm tra, giám sát tình trạng các đường truyền hàng ngày. Đưa ra báo cáo đánh giá hiện trạng và Phương án mở rộng (nếu cần)

• Thực hiện công việc định kỳ hàng quý diễn tập sự cố MPLS để kiểm tra tính sẵn sàng của hệ thống

• Thực hiện công việc định kỳ hàng tháng backup cấu hình của các thiết bị Firewall, Router, Coreswitch, Distribution switch

• Thực hiện công việc định kỳ hàng tháng kiểm tra cấu hình port đối xứng trên các thiết bị core switch, distribution switch trong các khu vực làm việc của HVN

• Thực hiện công việc định kỳ hàng quý kiểm tra các Access Control list trên các thiết bị Coreswitch, Firewall của HVN

• Thực hiện yêu cầu thêm mới, sửa đổi hệ thống mạng vật lý của bộ phận khác trong công ty

• Tư vấn và trả lời bộ phận về các câu hỏi liên quan đến vận hành hệ thống mạng, hạ tầng:

o Tiếp nhận và trả lời các khúc mắc của bộ phận, cũng như tư vấn liên quan đến vận hành hệ thống mạng

o Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho người sử dụng trong quá trình sử dụng mạng, email.

3 Quản lý tài sản.

• Nắm rõ được nghiệp vụ quản lý kho (nhập – xuất – tồn). Thực hiện công việc quản lý, lưu kho

• Thực hiện công việc định kỳ hàng tháng kiểm tra kho thiết bị mạng của HVN

• Thực hiện công việc update các tài liệu quản lý liên quan trong quy trình quản lý thiết bị mạng mỗi khi có sự thay đổi về mặt thiết bị, cấu hình thiết bị

Job Requirement

1. Trình độ Tốt nghiệp đại học., Chuyên ngành Công nghệ thông tin. 

2. Chứng chỉ CCNA trở lên

3. Kinh nghiệm

□ Ít nhất 1 năm kinh nghiệm quản trị mạng

□ Có kinh nghiệm làm việc với hạ tầng thiết bị mạng CISCO

□ Quản lý máy tính nối mạng theo mô hình Microsoft Active Directory

5. Kiến thức □ Kiến thức chung về Windows Server, VMware.

□ Kiến thức vững chắc về thiết kế hệ thống mạng

□ Nắm vững cơ chế hoạt động của loại thiết bị LAN, WAN, biết chuẩn đoán và khắc phục sự cố

□ Kiến thức vững chắc về phần cứng và kiến thức máy chủ

6. Kỹ năng:

□Thành thạo word, excel, tiếng Anh

□ Điều tra và xử lý sự cố

□ Kiểm soát chất lượng của vendor

□ Làm tài liệu vận hành

Similar Jobs

Lập trình viên PHP

Salary: 12,000,000 - 17,000,000 VND
Posted 5 days ago
Lập trình viên PHP
New

Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Salary: 600 - 800 USD
Posted 12 days ago
Chuyên viên phân tích dữ liệu (Data Analyst)

Tester

Salary: 500 - 700 USD
Posted 19 days ago
Tester

Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Salary: 450 - 700 USD
Posted 19 days ago
Lập trình viên PHP (Cấp độ Junior)

Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Salary: 500 - 700 USD
Posted 19 days ago
Lập trình viên Java Dev (Cấp độ Junior, Lương upto 700$)

Java Developer (Fresher)

Salary: 8,000,000 - 12,000,000 VND
Posted 41 days ago
Java Developer (Fresher)

Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

Salary: 10,000,000 - 20,000,000 VND
Posted 257 days ago
Quản trị Server - ServerAdmin - upto20M

QA Teamlead - Salary upto 25M

Salary: Negotiable
Posted 257 days ago
QA Teamlead - Salary upto 25M

Database Developer (SQL ETL) - upto 30M

Salary: 1,500 - 2,000 USD
Posted 262 days ago
Database Developer (SQL ETL) - upto 30M

Chuyên viên kỹ thuật

Salary: 7,000,000 - 12,000,000 VND
Posted 283 days ago
Chuyên viên kỹ thuật

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.